In 2017 waren de gevolgen van catastrofes als tropische stormen, droogtes en overstromingen haast niet uit het nieuws weg te slaan. Klimaatverandering dwingt elk jaar miljoenen mensen op de vlucht, en dat zullen er in de toekomst enkel maar meer worden. Toch wordt de term ‘klimaatvluchteling’ niet erkend in asiel wetgeving.

Ik ben klimaatling.

Een niet erkend vluchteling.

Klimaatverandering is één van de

redenen waarom ik migreerde.

Een veranderend klimaat leidt steeds vaker en steeds meer tot rampen en ontberingen. Dit is des te meer het geval in het Globale Zuiden, waar droogtes, voedseltekorten, stormen en moessonregens het moeilijk, haast onmogelijk maken om te overleven. Migratie en vlucht vormen dikwijls een laatste uitweg.

We willen  door middel van beelden, muziek en lezingen de klimaatvluchteling een stem en gezicht geven. Met deze website hopen we een platform te bieden voor een grote variatie aan visies, opinies en kennismakingen omtrent het onderbelichte onderwerp klimaatmigratie.

 

Het Masereelfonds coördineert dit project en wordt hierbij ondersteund door vzw Humain, Voem vzw, Labo vzw, Vorming+ Gent-Eeklo, Migradapt/UA, De Centrale, Climate Trackers, Climate Express, 11.11.11., Anjer Producties.

Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van het Frame, Voice, Report subsidieprogramma van de Europese Unie.

 

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑