Brochure “Klimaatvluchtelingen. Echte cijfers en feiten”

Welke regio’s worden wereldwijd het meest getroffen? Bestaat er een internationaal aanvaarde juridisch geldige definitie van het begrip “klimaatvluchteling”? Welke zijn de voornaamste oorzaken en gevolgen? Kunnen we de gruwel van Darfoer (2003) de eerste echte klimaatoorlog noemen? Welke oplossingen kunnen we aanreiken? 11.11.11 formuleerde alvast enkele beleidsaanbevelingen. Wanneer mogen we een internationale reactie verwachten ? En mogen we wijzen op iedereens verantwoordelijkheid ? Deze en andere prangende vragen komen aan bod in deze brochure. Interesse? Stuur ons een mail

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑