Climate reality

Climate Change Could Force 143 Million People from Their Homes by 2050

How can the world best prepare for climate refugees? (via World Economic Forum)

Geplaatst door Climate Reality op Zondag 17 juni 2018

Een veranderend klimaat leidt steeds vaker en steeds meer tot rampen en ontberingen. Dit is des te meer het geval in het Globale Zuiden, waar droogtes, voedseltekorten, stormen en moessonregens het moeilijk, haast onmogelijk maken om te overleven. Migratie en vlucht vormen dikwijls een laatste uitweg. In samenwerking met diverse partners werkt het Masereelfonds een informerend en sensibiliserend project uit over klimaatvluchtelingen vanuit een mede-menselijk perspectief.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑