Ciné privé. Kijk een klimaatling in de ogen.

 

Elien Spillebeen, reportagemaker, ondermeer bekend van Beni Files, een reportage over de gruwelijke gebeurtenissen  in Beni (Congo), sprokkelde getuigenissen van klimaatvluchtelingen samen. Het resultaat is een 12′ durende  docu met verhalen van mensen die de impact van klimaatverandering aan den lijve hebben ondervonden. Ze delen hun liefde voor wat ooit hun thuis was, de pijn van het verlies en de moeilijke zoektocht naar een plaats om een nieuw leven te beginnen. De getuigenissen zijn te bekijken door middel van een mobiele cinébox.

Het Masereelfonds vond het hoog tijd om de klimaatvluchtelingen en -ontheemden een gezicht te geven.

Hoewel experten de afgelopen jaren al honderden keren aan de alarmbellen trokken, verandert onze levensstijl in het westen te weinig en te traag.

Zelf zien en voelen we de gevolgen ook al in eigen regio. Maar in tegenstelling tot andere hoeken van de wereld hebben wij voldoende financiële reserves om via adaptatie, aanpassing, het water om te leiden, of zoals in Nederland een collectieve verhuis planmatig aan te pakken. Op andere plaatsen in de wereld zijn de gevolgen ook voelbaar. Maar de middelen en structuren ontbreken om die aanpassingen pijnloos door te voeren.

De mens weet als geen enkele andere diersoort zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. En ook nu doet ze het weer. Daar waar akkers droog blijven liggen, schuift de mens op en gaat op zoek naar nieuwe gronden. Daar waar water dorpen van de kaart veegt, zijn de overlevenden genoodzaakt verderop een nieuw leven op te bouwen. Maar die aanpassingen zetten bestaande ordes onder druk. Mensen komen in conflict met elkaar, botsen aan grenzen en vechten om schaarse inkomensbronnen. Zij die het minst bijdragen aan de klimaatverandering zijn vandaag het meest kwetsbaar.

Maar deze klimaatvluchtelingen een gezicht geven is een moeilijke opgave gebleken. Niemand die goed weet wie ze zijn en met hoeveel. Wie vertrekt omdat de oogsten tegenvallen, krijgt de stempel van economische vluchteling. Wie vlucht voor conflict, al is dat conflict ontstaan uit spanningen over toegang tot natuurlijke grondstoffen, is een oorlogsvluchteling. Dat de grondoorzaak klimaatveranderingen zijn, weten de vluchtelingen vaak zelf niet.

Masereelfonds koos om die reden voor de term KLIMAATLING, het zijn individuen en gemeenschappen bij wie de gevolgen van de klimaatverandering hun bestaan en levenswijze onder druk zet. Woordvoerders van deze gemeenschappen getuigden voor onze camera. Het leven zoals ze kenden is onhoudbaar geworden. Nomadische veehouders moeten hun vee steeds verder laten grazen, berggemeenschappen zien hun dorpen door smeltende gletsjers van de kaart geveegd, watervoorraden drogen op. De mensen uit hun gemeenschap wijten het vaak aan het lot, of iets wat ze in een vorig leven verkeerd deden, maar onze getuigen weten beter. Zij zagen dat de oorzaken van de spanningen niet louter in hun handen liggen. Ze weten dat de wereld moet wakker worden en de KLIMAATLING dringend in de ogen moet kijken.

Zes KLIMAATLINGen namen de tijd om het woord tot u te richten. Neem plaats en maak kennis met de mens aan de andere kant van onze ecologische voetafdruk.

Elien Spillebeen

documentairemaker

Wil je er zelf mee aan de slag, geef ons een seintje.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑