Over Klimaatling

 

Een veranderend klimaat leidt steeds vaker en steeds meer tot rampen en ontberingen. Dit is des te meer het geval in het Globale Zuiden, waar droogtes, voedseltekorten, stormen en moessonregens het moeilijk, haast onmogelijk maken om te overleven. Migratie en vlucht vormen dikwijls een laatste uitweg. In samenwerking met diverse partners werkt het Masereelfonds een informerend en sensibiliserend project uit over klimaatvluchtelingen vanuit een mede-menselijk perspectief.

We willen  door middel van beelden, muziek en lezingen de klimaatvluchteling een stem en gezicht geven. Met onze nieuwe website klimaatling.be hopen we een platform te bieden voor een grote variatie aan visies, opinies en kennismakingen omtrent het onderbelichte onderwerp klimaatmigratie.

Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van het Frame, Voice, Report subsidieprogramma van de Europese Unie.

Afbeeldingsresultaten voor frame voice report logo

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑