Een veranderend klimaat leidt steeds vaker en steeds meer tot rampen en ontberingen. Dit is des te meer het geval in het Globale Zuiden, waar droogtes, voedseltekorten, stormen en moessonregens het moeilijk, haast onmogelijk maken om te overleven. Migratie en vlucht vormen dikwijls een laatste uitweg. In samenwerking met diverse partners werkt het Masereelfonds een informerend en sensibiliserend project uit over klimaatvluchtelingen vanuit een mede-menselijk perspectief.

Bahija

C. Farshad Usyan/Climate Tracker

Bahija is een jonge moeder. Tot voor kort beheerde ze de boerderij van haar familie in Centraal Afghanistan. De extreme droogte, gefaalde oogsten en het aanslepend conflict in haar regio maakten het steeds moeilijker voor haar en haar familie om van de boerderij te overleven. Nadat het grootste deel van haar kudde geiten in een hittegolf sterft, vertrekt ze met haar gezin naar het noorden. Ze leeft nu in een vluchtelingenkamp in de Noordelijke Balkh provincie. Klimaat is deel van Bahija’s migratieverhaal

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑