Graag stellen wij aan u voor…

Water aan de lippen

is een podcast die je onderdompelt in het verhaal van de klimaatlingen*. Aan de hand van getuigenissen en info gaan we op zoek naar het belang van klimaat als reden om te migreren.

Deze podcast is opgedeeld in 4 delen, omdat je ook af en toe moet kunnen ademhalen.

Beluister deze op een kano, al wandelend, in de zetel, of ergens onderweg.

En sharing is caring.

Hoe bedoel je, *klimaatlingen?

Welnu, zet u. Een vluchteling is volgens het Vluchtelingenverdrag van 1951 iemand die zijn land uit gevlucht is uit angst voor vervolging wegens ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of politieke overtuiging. Je land ontvluchten wegens de gevolgen van klimaatverandering komt niet op dat lijstje voor en dat zal voorlopig niet snel veranderen.

Als je dus uit je huis moet vluchten omdat het langzaamaan onder de zeespiegel verdwijnt, dan word je momenteel niet beschouwd als vluchteling en krijg je ook geen statuut of bescherming. De term klimaatvluchteling bestaat niet. En daarom spreken we van klimaatontheemde of … klimaatling (omdat wij dit beter passen vinden).

Wil je meer weten bekijk de getuigenissen en lees verder op deze website.

In 2019 lanceerden we reeds de eerste podcast van water aan de lippen. Deze werd ontwikkeld specifiek voor op het water aan de dokken in Gent. Deze kan ook nog aangevraagd worden.

Deze podcast kwam tot stand dankzij fijne samenwerkingen.
Met dank aan
Niels van Wajoo – montage
Eva Moeraert – stem
Lien Van Damme 11 11 11 – stem
Kim Mareng Oleria, Pasang Dolma Sherpa, Carmen Capriles, Said, Chiagozi, Hindou Oumarou Ibrahim – getuigenissen
Elien Spillebeen – opname en interview getuigenissen
Fei Lauw, Tina De Gendt en Jo Verhenne – teksten
Marhaba – muziek
Tim Ost – coverbeeld


Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑