Debat

Met het project Klimaatling worden op maat heel wat lezingen, gesprekken en debatten georganiseerd.

Verschillende deskundigen zijn bereid om een lezing te verzorgen, deel te nemen aan een gesprek, praattafel, speeddate, …noem maar op.

Contacteer ons bij interesse in één van de sprekers.

Samuel Litaer, Researcher for the MIGRADAPT-project.
De Senegalese diaspora als motor voor klimaat-en milieuadaptatie :  gemeende Europese hoop?”
Hoe speelt de Senegalese diaspora haar rol als motor voor aanpassing aan milieu-en klimaatverandering?
We schetsen hierna wat onderzoek ons leert over de link tussen migratie(beleid), klimaat en ontwikkeling.
Focus op Noord-Senegal, een laboratorium voor onderzoek naar de gevolgen van internationale migratie, ontwikkelingsinitiatieven en milieu-en klimaatverandering.
Daar vindt het transnationaal- en lokaal veldwerk voor het MIGRADAPT- onderzoeksproject plaats.

Lien Vandamme Beleidsmedewerker Klimaat en Natuurlijke Rijkdommen in 11.11.11 Nationaal.
Flor Didden
Beleidsmederwerker Migratie in 11.11.11 Nationaal.
Een wereldwijd kader voor waardige klimaatmigratie ontwikkelen.
Beleidsaanbevelingen 11 11 11

Arthur Wyns, journalist en activist bij Climate Trackers. Hij bracht vorig jaar een boek uit ‘Leven met de Ander’, waarin hij de recente vluchtelingencrisis en de effecten die het heeft op Europa onder de loep neemt.
Klimaat/Vluchteling
In 2017 waren de gevolgen van catastrofes als tropische stormen, droogtes en overstromingen haast niet uit het nieuws weg te slaan. Klimaatverandering dwingt elk jaar miljoenen mensen op de vlucht, en dat zullen er in de toekomst enkel maar meer worden. Toch wordt de term ‘klimaatvluchteling’ niet erkend in asiel wetgeving. Hoe bereiden we ons voor op een veranderend klimaat en de effecten op mensen wereldwijd? Is het tijd voor een klimaat-visum? En hoe gaan we om met huidige en nieuwe migratiestromen?

Ludo De Brabander, woordvoerder Vrede vzw, publiceert in diverse tijdschriften (Vrede, Uitpers, ..) rond vredeskwesties, militarisering en bewapening in het Midden-Oosten. Hij schreef al verschillende boeken, zijn meest recente ‘Oorlog zonder grenzen’, ‘Het Koerdische utopia’ wordt verwacht…Ludo is bereid te spreken over de link ‘klimaatoorlogen’ en de link met onze afhankelijkheid van petroleum, wat opnieuw zorgt voor veel oorlogsellende.

Tine Hens , journaliste bij o.a. MO*, historica en auteur van ‘Het klein verzet’. Tine Hens is expert rond  het thema klimaat&migratie.

Lore Van Praag is een sociologe die onderzoek doet naar migratie, etnische minderheden, onderwijs en klimaatsveranderingen. Momenteel, is ze als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies aan de Universiteit Antwerpen. Ze maakt deel uit van het interuniversitair MIGRADAPT project. Ze bestudeert hoe inwoners van Tinghir en Tanger in Marokko zelf kijken naar de klimaatsveranderingen in hun leefomgeving en hoe deze inwoners zich aanpassen aan de veranderende leefomstandigheden. In vele regio’s in Marokko worden inwoners geconfronteerd met aanhoudende droogte, verwoestijning, alsook met steeds extremere weeromstandigheden die het gevolg kunnen zijn van klimaatsveranderingen. Lore is vooral geïnteresseerd in de manieren waarop de diaspora hier een rol in heeft gespeeld en nog steeds een rol speelt. Meer informatie over het MIGRADAPT project kan je hier vinden.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑